więcej informacji:
biuro@pok-hybryda.pl
Króliki sprzedaż hodowla mięso królicze Polska
Przedsiębiorstwo obrotu królikami

Króliki: sprzedaż, hodowla królików, mięso królicze, przedsiębiorstwo obrotu królikami - Polska

Spółka została zawarta przez dziewięciu hodowców królików 3 grudnia 2002 r. Zrzeszała wszystkich hodowców w kraju, którzy spełniali kryterium wielkości fermy tj. były nie mniejsze niż 250 gniazd. W całym okresie funkcjonowania Spółki podstawową jej działalność stanowiło:
- zapewnienie najlepszego materiału hodowlanego (Hyplus, Martini),
- organizacja zaopatrzenia w środki do produkcji żywca króliczego (pasze, środki i usługi weterynaryjne, wyposażenie ferm),
- organizacja zbytu, w tym transport własny żywca do ubojni,
- szkolenia, konsultacje i nadzór nad hodowcą.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

Oferta królików

Króliki sprzedaż hodowla mięso królicze Polska
Króliki sprzedaż hodowla mięso królicze Polska

Oferta mięsa króliczego

W czerwcu 2007 – Zarząd Spółki podjął decyzję o konieczności wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 22000:2005. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacji umożliwiającej skuteczne zarządzanie, nadzór nad warunkami hodowli królików, a przez to realizację przyjętej Polityki Bezpieczeństwa Żywności.

W czerwcu roku 2008 na wszystkich fermach Spółki przeprowadzono audit na zgodność z wymaganiami GGE dotyczących zasad hodowli królików "Qualitätsgemeinschaft Kaninchen".

Spółka stanowi Grupę Producentów Rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Informacje kontaktowe

Realizacja: aktru.pl autor portalu polagro.ru | Króliki sprzedaż hodowla mięso królicze Polska